Schoolgids

In deze schoolgids treft u informatie aan over onze school, die wij graag onder uw aandacht brengen. Een schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. Dit geldt zowel voor ouders die nog een school willen kiezen, als voor ouders van wie de kinderen al bij ons op school zitten. U vindt in deze gids naast algemene informatie ook actuele informatie.

schoolgids-triangel-17-18