Onze school

Hoe we aan de naam Triangel gekomen zijn

De geschiedenis van de dorpsschool in Steggerda is al eeuwen oud. Het meest bekend is het gebouw aan de Steggerdaweg, naast Nico Verhagen. Daarvoor zat de school in het gedeelte dat nu de schuur van de fam. Knip is en het meestershuis stond op de plek waar nu het woonhuis van de fam. Knip staat. Uit bronnen is bekend dat eeuwen daarvoor het schoolleven zich afspeelde bij de Nederlands Hervormde Kerk, op de plaats waar nu het Anker staat. Het onderwijs in Steggerda heeft daar dus zijn “roots”. Vanaf 1874 was er op Steggerda een openbare en een rooms-katholieke school. In 1939 is christelijk onderwijs opgericht te Steggerda.

24 februari 1976 werd het huidige gebouw feestelijk in gebruik genomen. In 1988 mag de school uitbreiden met een lokaal. De school had geen officiële naam; we waren gewoon “De Openbare School”. Op het moment van de uitbreiding werd aan alle ouders gevraagd een naam voor de school te bedenken. De naam moest voorzien zijn van een begeleidend schrijven, waarin werd uitgelegd hoe de naamgeving tot stand was gekomen. De Ouderraad heeft, zonder de namen van de inzenders te weten, de naam Triangel gekozen.

De uitleg was: De driehoek staat voor de verbondenheid tussen kind-ouder-school. Een triangel heeft een heldere klankkleur en wij stralen duidelijkheid uit. Een triangel is een muziekinstrument en in onze school zit leven-muziek. De naam is bedacht door Nancy Heite. Het logo is getekend door Gerrit-Jan Kaspers, die toen ook ouder op onze school was.