Informatie

BSO

Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in dat kinderen in of nabij de school voorschools kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en na school tot 18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang mogelijk. Professionele leidsters en/of gastouders vangen de kinderen op. Kinderopvang De Kinderkei is in ons gebouw gehuisvest. 

De Buitenschoolse opvang van de Kinderkei biedt diverse opvangvormen aan zodat er altijd een opvangvorm is die past bij uw opvangwens. Voorschoolse opvang dat is opvang vanaf 7:00 of 7:30 tot 8:30 is mogelijk op alle dagen van de week. Buitenschoolse opvang vanaf de eindtijd van school tot 18:30 is op alle dagen mogelijk. Opvang op margedagen en in de vakantieweken is er ook altijd. Wilt u meer informatie neem dan contact op met de Kinderkei.